Update Wilhelminaplas: negatief zwemadvies

De Wilhelminaplas is het laatste weekend van juni weer opengesteld voor publiek. De plas is gevuld uit aangrenzend water. Tijdens de meting van Hoogheemraadschap Delfland voor de openstelling bleek dat de concentratie blauwalgen op waarschuwingsniveau lag. Deze waarschuwing is kenbaar gemaakt op het informatiebord bij de plas en op de website zwemwater.nl. Bij een extra kwaliteitsmeting van afgelopen week bleek dat de concentratie blauwalgen verder is gestegen tot boven het waarschuwingsniveau. Er geldt nu een tijdelijk negatief zwemadvies voor de Wilhelminaplas. Delfland doet voorlopig wekelijks een meting om de ontwikkelingen te volgen en als dat verantwoord is, adviseert Delfland de Omgevingsdienst om het negatieve zwemadvies weer op te heffen. 

Hoewel het bijzonder jammer is dat er na alle werkzaamheden en de drooglegging nu toch blauwalgen in de zwemplas zitten, verwacht Delfland dat de concentratie weer zal dalen de komende periode. Het extreem natte weer in het voorjaar heeft het ecologische proces afgelopen tijd helaas geen goed gedaan. Wel vertrouwen we op eenzelfde resultaat als in 2016. Toen heeft de drooglegging goed zijn werk gedaan.