Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Algemeen

Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand is een schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Let op

Vraag een uittreksel of afschrift aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond, want het staat alleen daar in de burgerlijke stand.

Omschrijving

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens.

U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een: 

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • akte van partnerschapsregistratie
 • akte van beëindiging partnerschap

Heeft u een uittreksel voor in het buitenland nodig? Vraag dan een internationaal uittreksel aan.

Heeft u een afschrift voor in het buitenland nodig? Dan vraagt u naast het afschrift ook een meertalig modelformulier aan.

Op een afschrift vindt u alle informatie die in een akte staat. Op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie.

Aanvragen

Zo vraagt u een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand aan:

 • U gaat naar de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Wilt u een echtscheidingsakte of akte van beëindiging partnerschap aanvragen? Dan doet u dit bij de gemeente waar u bent getrouwd of waar u het partnerschap heeft gesloten.
 • Log in met uw DigiD bij de gemeente om het uittreksel of afschrift online aan te vragen.
 • U betaalt het uittreksel of afschrift online. 

Voorwaarden

Wilt u voor iemand anders een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen? Dan kan dat alleen als u:

 • het (klein)kind of de (groot)ouder bent (dus niet de broer of zus)
 • een erfgenaam bent
 • de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
 • de wettelijke vertegenwoordiger bent
 • de akte nodig heeft voor een gerechtelijke procedure
 • de akte nodig heeft voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap

Moet u de akte voor iemand opvragen en behoort u niet ot een van bovengenoemde categorieën? Dan heeft u schriftelijk toestemming nodig (een schriftelijke machtiging). U kunt hiervoor zelf een formulier aanmaken. Deze moet ondertekend zijn door degene voor wie u het document opvraagt. Voeg dit document samen met een kopie van uw identiteitsbewijs toe als bijlage bij de aanvraag.

Hoelang gaat het duren?

Vraagt u het afschrift of het uittreksel digitaal aan, dan kan het 3 tot 5 werkdagen duren voordat u het in huis heeft. Heeft u het uittreksel per direct nodig? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 070 (optie 4). U doet de aanvraag op het stadhuis en krijgt het uittreksel direct mee.

Woont u in het buitenland? Houd er rekening mee dat de postbezorging langer kan duren.

Kosten

Voor het aanvragen van een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand betaalt u € 15,70. 

Tarief 2023

Contact

Wet- en regelgeving