Uitstel begrafenis of crematie, toestemming

Algemeen

U moet een overledene uiterlijk 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Vraag dan om toestemming voor uitstel van de begrafenis of crematie. Dit kan alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld bij een misdrijf of omdat familieleden niet op tijd aanwezig kunnen zijn.

Aanvragen

De burgemeester wil eerst het verhaal van een dokter horen voor u toestemming krijgt. De dokter geeft een verklaring van geen bezwaar.

Voorwaarden

De redenen voor uitstel krijgen van de begrafenis of crematie zijn bijvoorbeeld:

  • familieleden moeten uit het buitenland komen
  • onderzoek op het lichaam vanwege een misdrijf
  • de slechte lichamelijke toestand van een moeder van een doodgeboren (of kort na de geboorte gestorven) kind

Kosten

Een aanvraag tot uitstel kost € 51,55

Tarief 2024

Contact

U vraagt de toestemming aan bij de gemeente.

Wet- en regelgeving