Uitstalling plaatsen bij een bedrijf

Algemeen

Wilt u een uitstalling bij uw bedrijf plaatsen? Vraag dan om toestemming bij de gemeente.

Omschrijving

Ondernemers mogen een uitstalling plaatsen bij hun winkel als de uitstalling binnen 1 meter vanaf de gevel geplaatst wordt. In andere gevallen moet u hiervoor toestemming vragen bij de gemeente.

In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in de winkel ook verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen.

Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van de openbare ruimte.

Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

Aanvragen

Als u een uitstalling wilt plaatsen buiten de toegestane afmetingen moet u toestemming voor een uitstalling aanvragen.

In uw verzoek geeft u aan:

  • waarom u de uitstalling wilt plaatsen
  • welk soort uitstalling het is
  • hoe groot de uitstalling is
  • waar u de uitstalling wilt plaatsen
  • wanneer en hoe laat u de uitstalling wilt plaatsen
  • hoe de situatie eruit komt te zien (situatietekening)

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.