Tijdelijke faunapassage over de snelweg herstelt de ecologische verbinding in Wilhelminapark

Met de aanleg van de A4 tussen Den Haag Zuid en Delft in 2012, werd het leefgebied van dieren in het Wilhelminapark in tweeën gesplitst en van elkaar gescheiden. Om de twee groene gebieden ecologisch weer met elkaar te verbinden, is er nu een tijdelijke faunapassage over de snelweg aangelegd. Zo kunnen dieren weer veilig de overkant bereiken en houden we de natuur in de stad.

De afgelopen maanden heeft de gemeente boomstammen en boomwortels op het viaduct aan de Bosgang aangebracht. Daarmee wordt boven de A4 een aantrekkelijk stukje leefgebied aangelegd waar dieren gebruik van kunnen maken. Met veel schuilplekken voor kleine roofdieren, donkere en vochtige plekken om warme droge dagen te overleven en voldoende voedsel in vorm van zaden en insecten. 

De faunapassage is bedoeld voor kruipende, wilde dieren die van oorsprong in het gebied thuishoren. Stadsecoloog Michel Barendse hoopt dat salamanders, boommarters, egels, padden, spitsmuizen en vleermuizen er gebruik van gaan maken. ,,Voor het behoud van biodiversiteit en inheemse dierensoorten in de stad is het nodig om de twee leefgebieden weer ecologisch met elkaar te verbinden”, legt Barendse uit. “Als leefgebieden te klein worden en geïsoleerd van elkaar raken, is de kans groter dat ze op die plek uitsterven. Door de leefgebieden weer met elkaar te verbinden kun je dit voorkomen. Zo werken we aan groene gebieden met een biodiversiteit aan planten, dieren en insecten en wordt de stad een leefgebied voor mens en dier.” Op dit moment ziet de faunapassage er nog vrij wild uit, maar zal de komende weken begroeid raken met kruiden. Dit komt ook de biodiversiteit weer ten goede. 

De tijdelijke faunapassage is het eerste viaduct in Nederland dat als ‘tijdelijke natuur’ wordt ingericht. Bij de verbreding van de A4 wordt dit viaduct afgebroken en neemt het nieuwe ecoduct die rol over. De tijdelijke faunapassage is mogelijk gemaakt met subsidie van de Provincie Zuid-Holland.