Terugblik Anjerconcert

Afgelopen zaterdag 18 mei vond het Anjerconcert plaats. Dit concert was de jaarlijkse Veteranendag, die de gemeente Rijswijk samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg organiseerde. Het Orkest Koninklijke Luchtmacht trad op met ‘De Veteranen Jukebox’. Het Anjerconcert was speciaal georganiseerd voor de Veteranen uit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg, om hen te bedanken voor hun inzet voor vrede en veiligheid. Ook waren er inwoners van beide gemeenten aanwezig bij het concert.

Burgemeester Huri Sahin en burgemeester Martijn Vroom van de gemeente Leidschendam-Voorburg openden het concert. “Deze avond is speciaal georganiseerd voor de veteranen uit beide gemeenten. Veteranen uit verschillende generaties zijn hier vanavond aanwezig. Dat vind ik bijzonder, omdat deze verschillende generaties zich hebben ingezet voor vrede en vrijheid. Zij hebben gevochten voor de vrijheid van anderen. Ik ben hen heel dankbaar voor hun offers, want vrijheid en vrede moeten we koesteren,” zo sprak burgemeester Huri Sahin de veteranen in de zaal toe. 

Concert

Na het openingswoord van beide burgemeesters sprak generaal Robert Adang, de Plaatsvervangend Commandant der Luchtstrijdkrachten, het publiek toe. Hij heette alle aanwezigen welkom en bood het concert aan namens de Koninklijke Luchtmacht. Na zijn welkomstwoord startte het concert. Het Orkest Koninklijke Luchtmacht stond onder leiding van gastdirigent Jasper Staps, met als solisten Jeroen van den Berg en Natasja van den Toorn. De presentatie van de avond was in handen van Tiemen Smit. 

Veteranen Jukebox

Voorafgaand aan het Anjerconcert ‘De Veteranen Jukebox’ konden bezoekers een QR-code scannen met hun smartphone. Op de weergegeven website konden zij kiezen welke muziekstukken zij graag zouden willen horen in het programma van deze avond. 

Zowel het publiek als het orkest wisten voorafgaand aan het concert dus niet welke nummers er gespeeld zouden worden. Er ontstond een verrassende en unieke speellijst, waarvan Radar Love van Golden Earring met stipt op nummer één stond. Dit nummer was het meest gekozen door de aanwezigen en werd dan ook feestelijk ontvangen.

Het Anjerconcert 2024 in Rijswijk

Foto's door Wim van Vliet van Fotoflex.