Taxatieverslag

Algemeen

Het taxatieverslag geeft u informatie over hoe de waarde van uw woning of niet-woning is bepaald. 

Omschrijving

In het taxatieverslag staat onder andere:

 • de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning
 • de kadastrale gegevens
 • informatie die belangrijk is voor de waarde, zoals:
  • het soort pand
  • bijgebouwen
  • bouwjaar
  • grootte van de kavel en het object
  • de staat van het onderhoud
 • informatie over vergelijkbare panden (bij woningen staan verkoopprijzen en WOZ-waarden van vergelijkbare woningen, bij gebouwen als kantoren, kerken en scholen staat onder andere de huurwaarde vermeld)

Aanvragen

Woningen

U kunt het taxatieverslag van uw woning direct inzien via de digitale belastingbalie.

Niet-woningen (bijvoorbeeld een bedrijfspand)

Het taxatieverslag van een niet-woning kunt u uitsluitend opvragen door een emailbericht te sturen naar woz@rijswijk.nl.

Het aanvragen van een taxatieverslag schort de termijn voor het maken van bezwaar niet op. De termijn voor het indienen van een bezwaar is 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Voorwaarden

Het is niet mogelijk om een taxatieverslag van iemand anders aan te vragen.

Kosten

Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

Meer informatie