Subsidie voor Wijkfeesten

Algemeen

De subsidie voor wijkfeesten is er om bewoners meer te betrekken bij de buurt en actief in te zetten voor de leefbaarheid van de buurt.

Mededeling

Het maximaal aan te vragen bedrag voor een wijkfeest is € 250,-.
De subsidie is een bijdrage in de kosten. Heeft u meer nodig? Probeer zelf het bedrag te verhogen, bijvoorbeeld via sponsoring of via eigen initiatieven.

Omschrijving

De subsidie voor wijkfeesten is er om bewoners meer te betrekken bij de buurt en actief in te zetten voor de leefbaarheid van de buurt.

Doelen

Verbeteren van sociale samenhang in de wijken en buurten

 • Een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijken en buurten
 • Samenwerking op de thema’s: veiligheid, saamhorigheid, gezondheid, eenzaamheid, jeugd en verkeer.

Aanvragen

U kunt online een aanvraag indienen.

Voorwaarden

 • Uw initiatief is op de wijk gericht en toegankelijk voor iedereen
 • U organiseert de activiteit zelf en samen met minimaal drie wijkbewoners.
 • Als u de subsidie vanuit een stichting/ vereniging aanvraagt, moet de aanvraag ook verricht worden vanuit deze organisatie.
 • Het initiatief betreft of beoogt geen specifieke politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming.
 • Er is geen sprake van een individueel of commercieel belang.
 • De aanvrager vraagt zelf de eventueel nodige vergunningen en/of ontheffingen aan.
 • De activiteit draagt bij aan een gevoel van saamhorigheid in de wijk.
 • De (inhoud van de) activiteit past bij het evenement.
 • We gaan uit van een vrijwillige inzet. U kunt daarom geen bijdrage vragen voor beloning van vrijwilligers.
 • De gemeente is het recht voorbehouden om te publiceren over de activiteit.
 • Aanvragers kunnen maximaal 1 aanvraag per wijkfeest indienen
 • De gemeente is het recht voorbehouden om aanvragen af te wijzen en/of af te wijken van het aangevraagde bedrag. Afwijzingen of afwijkingen worden te allen tijde toegelicht.
 • Een initiatief wordt door u afgerond met een verslag van het feest, een overzicht van inkomsten en uitgaven en kopieën van bonnen van de gemaakte kosten.

  Het maximaal aan te vragen bedrag voor een wijkfeest is € 250,-.

             Aanvullende voorwaarden buitenspeeldag

 • Maximaal aan te vragen bedrag: € 250.
 • U heeft zich als bewoner of organisatie aangemeld bij Jantje Beton.


  Aanvullende voorwaarden buurtbarbecue
 • Maximaal aan te vragen bedrag € 250,-.


  Aanvullende voorwaarden Koningsdag
 • Maximaal aan te vragen bedrag: € 1650
 • Eten en drinken vergoeden we tot € 250

Hoelang gaat het duren?

Binnen een week krijgt u ons een ontvangstbevestiging.

Als alle aangeleverde informatie klopt en volledig is, krijgt u binnen 4 weken een brief van ons. In deze brief staat of u de ondersteuning wel of niet krijgt.