Studietoeslag aanvragen

Algemeen

Bent u een student met een beperking en kunt u niet of nauwelijks bijverdienen? Vraag dan een individuele studietoeslag aan bij de gemeente.

Omschrijving

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Als student met een beperking kunt u dit niet altijd. Misschien komt u in aanmerking voor een individuele studietoeslag. Kijk op Rijksoverheid.nl hoe hoog de studietoeslag is.

Aanvragen

Zo vraagt u een individuele studietoeslag aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • uw leeftijd
  • welke studie u volgt en bij welke onderwijsinstelling u dit doet
  • wat voor beperking u heeft
  • hoeveel studiefinanciering u krijgt of hoe groot uw WTOS-bijdrage is
  • op welke manier u nog kunt werken en voor hoeveel uur per week of maand

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een individuele studietoeslag zijn:

 • U bent minimaal 15 jaar oud.
 • U heeft een beperking.
 • U ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering.
 • U kunt door uw beperking geen bijbaan hebben.
  Let op: Wanneer u minderjarig bent, moeten de ouders toestemming geven en het aanvraagformulier ondertekenen.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.