Splitsingsvergunning

Algemeen

Voor het splitsen van een woning heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Omschrijving

U moet een vergunning aanvragen om een woning of pand te splitsen. Bijvoorbeeld als u er meerdere appartementen van wilt maken. De gegevens van de splitsing worden in het Kadaster geregistreerd.

Moet u het pand verbouwen? Misschien heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. U heeft die niet nodig als de gesplitste woondelen voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. De omgevingsvergunning wordt samen met de splitsingsvergunning afgegeven. 

Aanvragen

U heeft bij de aanvraag onder andere nodig:

 • NAW-gegevens van de aanvrager
 • specificatie van de werkzaamheden
 • een splitsingsplan in de vorm van een kadastrale tekening
 • een taxatierapport van de situatie na splitsing (per appartement)
 • gegevens van de locatie (kadastraal)
 • een lijst van de gebruikers / huurders van het pand
 • een volledig ingevuld aanvraagformulier

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een splitsingsvergunning zijn:

 • U bent de eigenaar van het pand.
 • Het gaat om een woning.
 • Het pand staat in een van deze twee gebieden (begrensd door de straten/wegen):

Gebied 1:

 • Geestbrugkade
 • Cromvlietkade
 • Broekslootkade
 • Tulpstraat
 • Burgemeester Elsenlaan
 • Sir Winston Churchilllaan
 • Populierlaan
 • Huis te Hoornkade
 • Nassaukade

Gebied 2:

 • Van Hardenbroeklaan
 • Pasgeldlaan
 • Jaagpad
 • Delftweg
 • Broekmolenweg
 • Pauwhof

Het gaat hierbij om vooroorlogse (WO II) bouw.

Wilt u een woningsplitsingsvergunning en denkt u geen omgevingsvergunning nodig te hebben? Dan moet u kunnen aantonen dat de gesplitste woondelen overeenstemmen met de eisen in het Bouwbesluit.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Een splitsingsvergunning kost € 375,10.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

U vraag de splitsingsvergunning aan bij de gemeente. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.