Rioleringswerkzaamheden Havenkwartier

Algemeen

In de week van 20 januari 2024 start gemeente Rijswijk met het vervangen van de riolering rondom het nieuwbouwproject Harbourpark. De werkzaamheden vinden plaats in de Nijverheidsstraat, Klipperstraat, Handelskade en de Koopmanstraat. De vervanging van de riolering is nodig om nieuwe woningen aan te sluiten op het rioolstelsel. Het nieuwe rioleringsstelsel zorgt ook voor scheiding van vuil afvalwater en schoner regenwater.

Waar en wanneer

De werkzaamheden vinden volgens planning plaats tot en met augustus 2024. In deze periode kunt u hinder ondervinden. Het gaat hierbij vooral om omleidingen vanwege een opengebroken straat.  Werkzaamheden in de ondergrond zijn niet eenvoudig te plannen. Zo kan het zijn dat door beweging de  kabels of leidingen niet op de plaats liggen die op de kaart is vastgelegd. Ook kan het weer van invloed zijn op de voortgang van de werkzaamheden. 

Planning 2024 (onder voorbehoud)

LocatiePeriode 
Kruispunt Klipperstraat/ Handelskadevoltooid
Handelskade (tussen Klipperstraat en Galjoenstraat)voltooid
Kruispunt Handelskade / Havenstraat / Koopmansstraat22 april tot en met 20 mei
Werkzaamheden Stedin in Koopmansstraat (tussen Handelskade en Nijverheidsstraat)24 juni tot en met 26 juli
Koopmansstraat (tussen Handelskade en Nijverheidsstraat)19 augustus tot en met  20 september

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijven bedrijven en woningen bereikbaar voor voetgangers. We stellen alles in het werk om de bedrijven ook zo lang en zo veel mogelijk bereikbaar te houden voor auto’s en vrachtwagens. 

Bereikbaarheid kruispunt Handelskade / Havenstraat / Koopmansstraat

  • Het kruispunt Handelskade / Havenstraat / Koopmansstraat  is van 22 mei tot en met 21 juni afgesloten. 
  • Voetgangers kunnen de werkzaamheden in het kruispunt passeren.
  • De ondergrondse afvalcontainers zijn niet bereikbaar. Avalex plaatst tijdelijke bovengrondse afvalcontainers op de hoek van Handelskade / Klipperstraat. Bewoners kunnen ook hun afval kwijt in de containers aan de Galjoenstraat.
  • Bedrijven in Harbour Village en de parkeergarage van de Koopmansstraat zijn bereikbaar via de Limpergstraat en Koopmansstraat. 

Verkeersmaatregelen

De verkeersmaatregelen kunnen van dag tot dag veranderen. Op de gele informatieborden ter plaatse leest u de meest actuele informatie. Ontstaan er lastige verkeerssituaties? Dan zorgen wij voor verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stuur dan uw vraag naar havenkwartier@rijswijk.nl of bel de omgevingsmanager Simone Hubers op 06 41 37 20 74.

20240115 kaart rioleringswerkzaamheden rondom Harbourpark.jpg