Rijswijkse trouwlocaties en onze trouwambtenaren

Rijswijk heeft veel trouwlocaties. Eén daarvan is natuurlijk het stadhuis. Maar er zijn ook veel romantische, rustieke en bijzondere plekken waar bruidsparen welkom zijn. Meestal mag u overal binnen de gemeentegrenzen elkaar het jawoord geven. Voor de locatie zijn wel een aantal voorwaarden. Hierdoor blijken woningen in de praktijk niet geschikt. De gemeente heeft voor u een lijst gemaakt met trouwlocaties die wel voldoen aan alle eisen.

Voorwaarden en eisen

Heeft u zelf een locatie gevonden? Dan moet deze in elk geval voldoen aan de volgende eisen:

  • De locatie moet beslist toegankelijk zijn, ook voor mindervaliden.
  • De locatie moet beslist openbaar zijn.
  • Trouwen op deze locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.
  • Voor locaties buiten: bij slecht weer moet het mogelijk zijn om naar binnen te gaan.
  • De veiligheid van de bezoekers moet zeker zijn.
  • Er moeten toiletten aanwezig zijn.
  • Er moet een kleedruimte zijn voor de trouwambtenaar.
  • Kerken en andere soorten gebedshuizen zijn geen optie als trouwlocatie.

Let op! Wilt u in het stadhuis trouwen of registreren, dan regelt u dat met de burgerlijke stand. Als u op een andere plek gaat trouwen of registreren, moet u een afspraak maken met de locatiebeheerder.

Trouwambtenaren

Hebt u  gekozen voor een huwelijk of partnerschapsregistratie met toespraak (reguliere ceremonie), geef dan aan de afdeling burgerlijke stand via het mailadres burgerlijkestand@rijswijk.nl, uw voorkeur voor een trouwambtenaar op. Dit kan tot uiterlijk 6 weken voor uw huwelijk of partnerschapsregistratie.

De gemeente deelt de trouwambtenaren ongeveer 5 weken van tevoren in. Hierbij houdt de gemeente rekening met uw voorkeur.

U doet er goed aan om minimaal 3 voorkeuren op te geven. Is uw gewenste trouwambtenaar niet beschikbaar? Dan deelt de gemeente een andere trouwambtenaar voor u in.

De trouwambtenaar neemt contact met u op om een afspraak te maken. Dit gebeurt enkele weken voor uw huwelijk of partnerschapsregistratie. In het gesprek maakt u kennis met elkaar en bespreekt u uw wensen. Bij een eenvoudige en een gratis voltrekking is er van te voren geen gesprek met de trouwambtenaar.

Trouwambtenaren

Onze trouwambtenaren

Bekijk wie er Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) is in gemeente Rijswijk.