Reclame aanbrengen aan pand

Algemeen

Wilt u reclame aan uw pand aanbrengen? Vraag dan een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Mededeling

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Omschrijving

Als u reclame aan uw pand wilt ophangen, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit hangt met name af van de opvallendheid van de reclame, de locatie en de periode waarin u de reclame wilt plaatsen.

Wij adviseren u om een concept aanvraag in te dienen, zodat wij uw plan op voorhand kunnen toetsen aan de geldende regels en het beleid.

Wij onderzoeken eerst of uw plan past binnen de regels van het omgevingsplan Rijswijk. Als u plan niet past beoordelen wij of uw plan wenselijk is. Vervolgens wordt de haalbaarheid getoetst. Onderdeel van de haalbaarheid is een beoordeling door de adviescommissie Omgevingskwaliteit.

De commissie beoordeelt of uw plan voldoet aan de welstandseisen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe de reclame er uit moet zien.

Soms moet u over een reclameobject belasting betalen aan de gemeente. Dit is precariorecht: het recht om luifels en balkons met reclame te hebben boven openbare grond, zoals de stoep.

Aanvragen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van reclame aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Geef aan dat u uw plan wilt toelichten aan de adviescommissie (afhankelijk van wat u gaast doen komt deze vraag naar voren in stap 5 of 6)
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft, bij vraag 7 kunt u kiezen voor (concept) aanvraag.
 • Log in:
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

Om uw conceptaanvraag te kunnen toetsen dient u de volgende gegevens aan te leveren:

 • Foto’s van het pand, evt. straat, bijvoorbeeld waar z’n zelfde reclame is aangebracht.
 • Schetsontwerp plattegronden schaal 1:100 met maatvoering van reclame;
 • (Gevel) aanzichten schaal 1:100 met hoogte maten;
 • Kleur- en materiaalstaat;
 • visualisatie (3d-photoshop);

Hoelang gaat het duren?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw conceptaanvraag een einduitspraak over uw conceptaanvraag. Een goed doorlopen conceptaanvraag betekend dat het proces van de definitieve aanvraag voorspoedig kan verlopen. 

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken tegen een einduitspraak van een conceptaanvraag.