Rechtmatigheidsformulier invullen

Algemeen

Als u een uitkering ontvangt, vult u elke maand een rechtmatigheidsformulier in. Zo controleert de gemeente of u nog steeds recht heeft op de uitkering. U krijgt het formulier toegestuurd.

Omschrijving

U heeft een bijstandsuitkering, een IOAW of een IOAZ-uitkering. Dan krijgt u elke maand een rechtmatigheidsformulier toegestuurd. Op dit formulier geeft u informatie over uw persoonlijke situatie. De gemeente bekijkt uw informatie en bepaalt of u nog recht heeft op uw uitkering.

Lever het formulier op tijd in. Let ook goed op dat u de juiste informatie invult. Doet u dit niet? Dan kunt u een boete krijgen. Als u te veel bijstand ontvangen heeft, dan moet u dit terugbetalen.

Aanvragen

Zo vult u het rechtmatigheidsformulier in:

  • U vermeldt op het formulier:
    • wat uw maandinkomen is
    • hoe u leeft
    • wat u bezit
  • Is er iets veranderd in uw situatie? Geef dit dan aan. Stuur ook bewijzen mee van deze veranderingen.
  • Onderteken het formulier. Laat ook uw partner ondertekenen als dit nodig is.
  • Stuur het formulier op tijd naar de gemeente.

Wet- en regelgeving