Persoonsgegevens over adoptie of geslachtswijziging laten overschrijven of verwijderen

Algemeen

Na adoptie of geslachtswijziging kunt u gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) laten overschrijven of verwijderen. U doet de aanvraag schriftelijk bij de gemeente.

Omschrijving

Op uw schriftelijke verzoek kan de gemeente gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) overschrijven of verwijderen. Het gaat om gegevens van vóór een adoptie of een geslachtswijziging.

Het overschrijven van gegevens betekent dat deze vervangen worden door andere gegevens. Bij het verwijderen van gegevens haalt de gemeente de gegevens helemaal van de persoonslijst af.

Na adoptie kan de gemeente gegevens verwijderen of overschrijven over:

 • uw naam
 • één of beide ouders
 • de bij adoptie verloren nationaliteit
 • adresgegevens van voor de adoptie
 • immigratiegegevens en emigratiegegevens van voor de adoptie

Na geslachtswijziging kan de gemeente gegevens verwijderen of overschrijven over:

 • uw voornaam
 • uw geslacht
 • het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerde partner

Aanvragen

Zo vraagt u verwijdering of overschrijving van de gegevens aan:

 • U dient een schriftelijke aanvraag in bij de gemeente waarbij u staat ingeschreven.
 • Met uw aanvraag stuurt u mee:
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • bewijzen van afgeronde procedures

Bent u in het buitenland geboren en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de aanvraag bij een ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag.

Gaat het om gegevens van een kind?

Bij adoptie: Als het kind jonger is dan 16 jaar, doen de adoptiefouders de aanvraag. Het adoptiefkind van 16 jaar of ouder doet zelf de aanvraag.

Bij geslachtswijziging: De ouders, voogden of verzorgers doen de aanvraag als de minderjarige jonger is dan 16 jaar. Een minderjarige van 16 jaar of ouder doet dit zelf.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verwijderen of overschrijven van gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) zijn:

 • Alleen op schriftelijk verzoek van betrokkene(n)
 • Er is sprake van adoptie of geslachtswijziging.
 • Het gaat om gegevens van vóór de adoptie of geslachtswijziging.
 • De adoptie of geslachtswijziging is afgerond.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente verwijdert binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek de gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) of overschrijft deze.

Kosten

Het verwijderen van gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) en het overschrijven hiervan zijn kosteloos.

Contact

U dient de aanvraag in bij de gemeente. U doet de aanvraag schriftelijk.

Wet- en regelgeving