Ontbijtbijeenkomst Internationale Vrouwendag 

Vandaag kwamen alle vrouwelijke raadsleden, op uitnodiging van de burgemeester, samen in de raadszaal in het Huis van de stad. Daar was een ontbijtbijeenkomst georganiseerd in het kader van Internationale Vrouwendag. Alle aanwezigen hebben eerst met elkaar ontbeten, waarna de bijeenkomst met het thema ‘De politieke participatie van vrouwen’ startte. 

Niet alleen de raadsleden waren welkom. Zij mochten ook vrouwelijke gasten die geïnteresseerd zijn in de politiek meenemen naar de ontbijtbijeenkomst, om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te inspireren. Dat zorgde voor een grote groep vrouwen in de Rijswijkse raadszaal op deze Internationale Vrouwendag. Het programma stond onder leiding van dagvoorzitter en tevens woordvoerder bij de gemeente Rijswijk Anne Rombouts. 

Burgemeester Huri Sahin opende de bijeenkomst, die zij zelf had geïnitieerd. “Ik vind het belangrijk dat vrouwen politiek actief zijn. Ik ben heel blij met de vrouwen die in Rijswijk actief zijn in de politiek en ik wil graag nog meer vrouwen uitnodigen om te participeren in de politiek. Daarom heb ik alle raadsleden uitgenodigd om vrouwelijke gasten mee te nemen naar de bijeenkomst die wellicht geïnteresseerd zijn in de politiek. Zo kunnen we met elkaar in gesprek gaan en elkaar inspireren.”

Politieke participatie van vrouwen

Burgemeester Fenna Noordermeer van buurgemeente Midden-Delfland was aanwezig als spreker. Samen met de dagvoorzitter en alle aanwezigen besprak zij vragen en stellingen uit een zogeheten Kletspot. Die vragen en stellingen stonden allemaal in het teken van de politieke participatie van vrouwen. Er werd gesproken over de politieke participatie van vrouwen in Rijswijk en Midden-Delfland, de combinatie tussen ouderschap en politiek actief zijn en het verband tussen vrouwen- en mannen emancipatie. 

Ook werd er over het verleden gepraat. Zo ging het over de vrouwen in de geschiedenis die het mogelijk hebben gemaakt dat vrouwen in Nederland politiek actief kunnen zijn. De aanwezigen vonden het belangrijk dat vrouwen ook in de toekomst naar voren blijven stappen om hun rol te pakken in onder andere de politiek.

Na de Kletspot gaf Faouzzia Zaghdoud van Zoet Communicatie een spoedcursus ‘Krachtig Presenteren’. Zij vertelde de aanwezigen hoe zij op een krachtige manier een verhaal kunnen vertellen en kunnen presenteren met impact.  

Tekst gaat verder onder de foto.

Ontbijtbijeenkomst Internationale Vrouwendag 2
Burgemeester Fenna Noordermeer van buurgemeente Midden-Delfland (l.) en burgemeester Huri Sahin (r.).

Blijvende aandacht voor Internationale Vrouwendag

Wethouder Gijs van Malsen was ook aanwezig bij de bijeenkomst. Hij sprak aan het einde zijn wens uit voor de emancipatie en politieke participatie van vrouwen. “De politiek functioneert het beste als deze zo veel mogelijk een afspiegeling van de samenleving vormt. Op elke politieke laag zie je anno 2024 nog een ondervertegenwoordiging van vrouwen. Om volgende stappen te zetten op het gebied van emancipatie, is het van groot belang dat belevingswereld en de belangen van de vrouw in elk politiek orgaan op gelijke wijze doorklinkt.”

Burgemeester Huri Sahin sloot de bijeenkomst af met een oproep aan de aanwezige raadsleden om de bijeenkomst volgend jaar weer te organiseren. “Er moet blijvend aandacht zijn voor Internationale Vrouwendag en in het bijzonder voor de politieke activiteit van vrouwen. Daarom heb ik deze bijeenkomst georganiseerd en ik zou het mooi vinden als ik het stokje komend jaar mag overdragen.”

internationale vrouwendag 5
De bijeenkomst rondom Internationale Vrouwendag startte met een ontbijt, waarna de aanwezigen met elkaar in gesprek gingen over het thema ‘De politieke participatie van vrouwen’.

Foto's door Vera Diepenhorst, Feather Visuals