Ongedierte bestrijden

Algemeen

Ongedierte zorgt soms voor overlast. Schakel een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf in voor het bestrijden van ongedierte. Of vraag de gemeente om advies.

Omschrijving

Als er overlast is van ratten of wespen in de openbare ruimte, lost de gemeente dit op. Bijvoorbeeld op straat, in een park of in een speeltuin. Heeft u last van ratten of wespen in de openbare ruimte? Doe dan een melding.

Is de overlast van ongedierte op eigen grond, grond van een VVE of grond van een woningbouwvereniging, bedrijf of school? Neem dan contact op met de eigenaar, of neem zelf contact op met een ongediertebestrijder.

Aanvragen

Overlast op gemeentegrond

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Dus ziet u  ongedierte bijvoorbeeld op straat of in een park? Geef dat dan aan ons door via melding openbare ruimte.

Overlast buiten gemeentegrond

Heeft u last van ongedierte op grond die niet van de gemeente is? Bijvoorbeeld in uw huis of tuin, of in een bedrijfspand? Dan is de gemeente daar niet verantwoordelijk voor.

Meld het bij de eigenaar, want die is dan verantwoordelijk. Bent u zelf de eigenaar? Dan kunt u contact opnemen met een ongediertebestrijder naar keuze. Wij raden Blue Groep aan, een vakbekwame en erkende bestrijder uit Rijswijk.

Voorwaarden

Wespen

Wespen zijn nuttige insecten. De gemeente bestrijdt een wespennest alleen als het een gevaar vormt voor de omgeving. Bijvoorbeeld bij een speeltuin.

Bijen

Bijen zijn beschermd en vallen niet onder ongedierte. Voor bijenbestrijding kunt u contact opnemen met een imker.

De bruine rat

De bruine rat komt af op huisvuil en etensresten. Zorg ervoor dat ratten geen reden hebben om in uw omgeving te zijn. Hou uw straat en buurt schoon.

Tips

Kijk op de website van Milieu Centraal voor tips tegen plagen en ongedierte.

Kosten

De gemeente betaalt de kosten alleen bij overlast op gemeentegrond. Bij overlast buiten gemeentegrond betaalt de melder zelf de kosten van de ongediertebestrijder; de gemeente vergoedt deze kosten niet.

Contact

Bij overlast op gemeentegrond maakt u een melding openbare ruimte.

In andere gevallen meldt u het bij de eigenaar, want die is dan verantwoordelijk. Bent u zelf de eigenaar? Dan kunt u contact opnemen met een ongediertebestrijder naar keuze. Wij raden Blue Groep aan, een vakbekwame en erkende bestrijder uit Rijswijk.