Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Algemeen

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Neem contact op met de gemeente voor (tijdelijke) ondersteuning.

Omschrijving

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke of gehandicapte persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen. Meldt u hiervoor bij Mantelzorg Welzijn Rijswijk. De mantelzorgconsulenten bieden advies en ondersteuning daar waar nodig: zij denken met u mee en helpen u op weg. U houdt altijd zelf de regie. Een praktische tip of een luisterend oor, soms kan het net even het verschil maken.

Mantelzorg Welzijn Rijswijk brengt een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit, organiseert bijeenkomsten en er is de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek bij u thuis of op locatie. Mantelzorg Welzijn Rijswijk werkt ook met vrijwilligers als een vorm van respijtzorg, zodat mantelzorgers even hun handen vrij hebben. De dienstverlening is onafhankelijk en gratis.

Aanvragen

Zo meldt u uw hulpvraag bij de gemeente:

  • Neem contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen.
  • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een cliëntondersteuner.
  • Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. U bespreekt de volgende zaken:
    • Wat kunt u nog zelf?
    • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
    • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
  • Na het gesprek schrijft de gemeente een plan van aanpak.
  • Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen.

Kosten

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK.