Omgevingsvergunning op een andere naam zetten

Algemeen

U kunt uw omgevingsvergunning op een andere naam laten zetten. U draagt de vergunning dan over. U meldt bij de gemeente dat u de omgevingsvergunning wilt overdragen.

Omschrijving

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen. Dan staat de vergunning op uw naam. U kunt uw omgevingsvergunning op een andere naam laten zetten. Alle afspraken en toestemmingen gelden dan voor de persoon aan wie u de vergunning overdraagt.

U heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd voor een verbouwing. U gaat verhuizen voor u met verbouwen begint. Wil de nieuwe eigenaar doorgaan met de verbouwing? Dan kunt u de gemeente vragen om de vergunning op naam van de nieuwe eigenaar te zetten. 

Aanvragen

Zo meldt u dat u de omgevingsvergunning wilt overdragen:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Log in, in het dossier van de vergunning, voeg de brief met boven genoemde gegevens toe.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

De voorwaarden voor het overdragen van een omgevingsvergunning zijn:

 • U heeft de vergunning gekregen van de gemeente.
 • U doet de melding minimaal 6 weken van tevoren.

Wat met u indienen, een brief met de volgende gegevens:

 1. de naam en het adres van de oorspronkelijke vergunninghouder;
 2. de omgevingsvergunning, welke de activiteiten worden verricht (zaaknummer en omschrijving);
 3. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;
 4. de contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;
 5. het beoogde tijdstip dat de omgevingsvergunning zal gaan gelden voor de onder d bedoelde persoon.

  Mogelijk wordt er ook een onderzoek gedaan in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Het uitvoeren van een Bibob onderzoek verricht enige tijd. Wij adviseren u tijdig contact op te nemen via bibob@rijswijk.nl

Hoelang gaat het duren?

Binnen 6 weken krijgt u bericht dat de omgevingsvergunning is overgedragen.

Bezwaar

Het overdragen van de omgevingsvergunning is een administratieve handeling en geen inhoudelijk besluit. U kunt geen bezwaar maken tegen de wijziging.

Wet- en regelgeving