Omgevingsvergunning aanvragen

Algemeen

Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Let op

Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Omschrijving

Omschrijving

De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor:

 • Bouwen (omgevingsplan)
 • Afwijken van het omgevingsplan
 • Bomen kappen (omgevingsplan)
 • Een inrit of uitrit aanleggen (omgevingsplan)
 • Een monument herstellen, verbouwen of slopen (omgevingsplan)
 • Technische bouwactiviteit

Er zijn meerdere procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De reguliere, die heeft een beslistermijn van 8 weken. De raad heeft in sommige gevallen besloten om advies te willen geven, dan komt er 4 weken bij, dat betekend dat er binnen 12 weken beslist moet worden. Verder is er nog de uitgebreide procedure daar gelegd een termijn van orde van 26 weken.

Aanvragen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Voorwaarden

Wilt u in een vroeg stadium duidelijkheid of uw plan wel haalbaar is en past binnen alle wet en regelgeving? Wij adviseren u om eerst een concept aanvraag in te dienen, voor de activiteit welke u wenst uit te voeren.

Hoelang gaat het duren?

Concept aanvraag: de gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw concept aanvraag in beginsel een uitspraak. De gemeente streeft er na om afhankelijk van de grote van uw plan deze procedure tijd te verkorten. 
Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken. Indien u een conceptaanvraag heeft doorlopen en uw plan aangepast heeft aan de op- en aanmerkingen. Dan verkort dit de doorlooptijd aanzienlijk, omdat de aanvraag al grotendeels is voorgetoetst.
Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken. Indien u een conceptaanvraag heeft doorlopen en uw plan aangepast heeft aan de op- en aanmerkingen. Dan verkort dit de doorlooptijd aanzienlijk, omdat de aanvraag al grotendeels is voorgetoetst.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

De kosten staan in de legesverordening.

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Formulieren