Nieuwe stalen damwand bij de Strijpkade en Sammersweg

De gemeente Rijswijk laat de betonnen damwandconstructie in het water bij de Sammersweg (gemeente Rijswijk) vervangen door een stalen damwand. Op verzoek van de gemeente Den Haag wordt ook de damwandconstructie langs de Strijpkade (gemeente Den Haag) gedaan. Het vervangen van de damwandconstructies is nodig, omdat deze in slechte staat zijn.

Gelijk laat de gemeente Rijswijk het fietspad op de Sammersweg tot aan de Schaapweg asfalteren en het asfalt bij de kruising Sammersweg/Strijplaan herstellen. 

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. De omleidingsroutes worden ruim van tevoren gepubliceerd op de pagina Sammersweg

We doen ons best om verkeershinder te beperken. Bij calamiteiten blijven de woningen en/of ondernemingen bereikbaar voor de hulpdiensten.

Planning

De verwachting is dat de werkzaamheden starten in september/oktober 2024. Het werk duurt ongeveer een jaar. 

Vragen?

Voor vragen kunt u per mail contact opnemen met  het projectteam via  sammersweg@rijswijk.nl  of via telefoonnummer 14 070.