Naturalisatie, Nederlandse nationaliteit, ceremonie

Algemeen

Heeft u het proces van naturalisatie succesvol doorlopen? Dan krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor de ceremonie.

Omschrijving

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bent u uitgenodigd om aan de ceremonie mee te doen? Dan legt u een verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Als u de verklaring van verbondenheid aflegt, belooft u dat u:

  • de vrijheden en rechten respecteert die bij het Nederlanderschap horen
  • de plichten zult vervullen

Het besluit van Nederlanderschap treedt in werking zodra u het in ontvangst neemt tijdens de ceremonie. Als u niet bij de ceremonie bent, wordt u geen Nederlander. Aanwezigheid is daarom verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden.

Elke gemeente organiseert een naturalisatieceremonie op de nationale naturalisatiedag (15 december). Daarnaast mogen gemeenten ook extra ceremoniedagen organiseren op andere dagen in het jaar. 

De gemeente Rijswijk organiseert iedere 8 weken een ceremonie.

Aanvragen

De gemeente organiseert de naturalisatieceremonie.

Voorwaarden

U kunt pas een uitnodiging voor de ceremonie krijgen als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen.

Hoelang gaat het duren?

De termijnen voor de uitreiking zijn verschillend.

Heeft u de optieprocedure gevolgd? Dan krijgt u een bevestiging dat u het Nederlanderschap krijgt. Binnen 9 weken vindt de uitreiking plaats.

Heeft u de naturalisatieprocedure gevolgd? Dan ondertekent de koning het besluit van uw Nederlanderschap. Binnen 3 maanden vindt de naturalisatieceremonie plaats. U ontvangt de uitnodiging uiterlijk 6 weken voor de ceremonie.