Monument verbouwen of slopen

Algemeen

Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

Omschrijving

U wilt een monument verbouwen, herstellen of aanpassen. Meestal heeft u daar een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

Aanvragen

Bij vergunningplichtige werkzaamheden moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

In veel gevallen gelden er indieningsvereisten bij het indienen van een omgevingsvergunning t.b.v. het toetsen van het bouwplan. Te denken valt aan:

  • Bouwtekeningen met doorsneden, plattegronden , zij- en gevelaanzichten en details van de bestaande en de nieuwe situatie.
  • Motivatie voor de geplande werkzaamheden .
  • Bestek.
  • E.a.

Bij twijfel kunt u contact opnemen met de gemeente. U kunt ook altijd een vooroverleg aanvragen om uw bouwplan te toetsen op haalbaarheid.

Voorwaarden

Als u voornemens bent om een monument te restaureren, grondig verbouwen of slopen geldt in de meeste gevallen een vergunningsplicht.

Regulier onderhoud kan vergunningsvrij zijn mits de kleur, vorm en het materiaal niet wijzigt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Gedeeltelijke inboeten van metselwerk.
  • Gedeeltelijk aanpakken van houtrot
  • Verven in dezelfde kleur en dezelfde samenstelling, waarbij historische verflagen zoveel als mogelijk intact blijven.

Twijfelt u, neem dan contact op met de gemeente.

Hoelang gaat het duren?

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Kosten

Een omgevingsvergunning voor monumenten is € 5,70 per kubieke meter met een minimum van € 88,55.

Tarieven 2024

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.