Monument slopen

Algemeen

Wilt u een monument (of een deel daarvan) slopen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Aanvragen

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, heeft u nodig:

  • foto’s
  • een situatieschets
  • een korte beschrijving van het te slopen gebouw
  • een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening, hoeft niet van een architect te zijn)
  • een asbestinventarisatierapport

Voorwaarden

U moet in de volgende gevallen een omgevingsvergunning aanvragen:

  • Het gaat om de sloop van een monument.
  • In het bestemmingsplan van de gemeente staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen. 

Hoelang gaat het duren?

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Wanneer wordt de uitgebreide procedure gevolgd? Dit gebeurt bij:

  • (gedeeltelijke) sloop van een Rijksmonument
  • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente

De uitgebreide procedure duurt 6 maanden. Deze termijn mag met 6 weken verlengd worden.

In alle andere gevallen geldt de reguliere procedure. Deze procedure duurt 8 weken. Ook deze termijn mag met 6 weken worden verlengd.

Kosten

Het slopen van een monument kost € 5,70 per kubieke meter sloopafval met een minimum van € 88,55.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Bezwaar

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag. Bij de gewone (reguliere) procedure maakt u dan eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Daarna kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contact

Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen. Moet u een vergunning aanvragen? Dit doet u ook via het Omgevingsloket online.