Mobiliteit

Rijswijk groeit. Tot 2040 komen er in Rijswijk naar verwachting 8.000 tot 10.000 woningen bij door nieuwbouw en door het transformeren van leegstaande kantoren. Ook komen er tot 2040 naar verwachting zo’n 4.000 banen bij. Delft en Den Haag groeien eveneens. Al die nieuwe inwoners en werknemers zorgen voor meer drukte op de weg, het fietspad, de stoep en in het openbaar vervoer. De druk op parkeerplaatsen neemt verder toe en er komt nog meer vracht- en bestelverkeer in de stad. Het gevolg is dat mensen zich niet meer op een snelle en prettige manier kunnen verplaatsen in, van en naar Rijswijk.

Daarnaast neemt het aantal verkeersslachtoffers in Nederland de laatste jaren toe, met de snelste stijging in de regio Zuid-Holland. Rijswijk staat in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag derde op de lijst van meeste verkeersslachtoffers per inwoner. Ook op het gebied van luchtkwaliteit voert Rijswijk de verkeerde lijstjes aan: Rijswijk heeft de op één na slechtste luchtkwaliteit van Nederland. Bovendien rijden er op sommige plekken in de stad zoveel (vracht)auto’s, dat de geluidsnorm overschreden wordt. Als er niks gebeurt, dan verslechteren de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de geluidshinder nog verder. Zeker met de extra groei van de stad.

Om de bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen, blijven we ons netwerk optimaliseren en werken we aan innovatieve mobiliteitsoplossingen. Tegelijkertijd werken we aan een duurzame gemeente, daarom stimuleren we deelmobiliteit en schonere mobiliteitsvormen als lopen, fietsen en het openbaar vervoer.