Meldpunt opbrekingen openbare ruimte (MOOR)

Algemeen

Netbeheerders, die gas, water en elektriciteit leveren en/of transporteren en aanbieders van elektronische communicatiediensten die de straat, berm of plantsoen wil openbreken voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden, moeten dit te melden bij de gemeente.

Aanvragen

Wanneer melden?

Uiterlijk 5 werkdagen voor start uitvoering dient u uw online werkzaamheden te melden via Melding Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR).

Let op:

  • Voor de communicatie met omwonenden bent u zélf verantwoordelijk.
  • Ook bent u er verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden zo veilig en netjes als mogelijk worden uitgevoerd zodat de omgeving er zo min mogelijk last van heeft.
  • Daarnaast dient u vooraf tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen om de overlast zo veel mogelijk te minimaliseren.
  • Als u machinaal gaat graven, moet u ook vooraf een KLIC melding doen. Dit doet u bij het Kabels- en leidingeninformatiecentrum van het Kadaster.

Voorwaarden

Bij welke werkzaamheden?

Alle graafwerkzaamheden die betrekking hebben op kabels en leidingen, moeten gemeld worden. Dit kunnen zowel grote als kleine werkzaamheden zijn. Deze meldingen worden afgehandeld via afdeling Stadsbeheer.

Onder kleine werkzaamheden wordt verstaan:

  • Bij een sleuflengte minder dan 25 meter met een maximale sleufbreedte van 0,60 meter

Bij kleine werkzaamheden is geen vergunning nodig, wel een MOOR-melding.

Bij alle overige werkzaamheden is zowel een vergunning, als een MOOR-melding nodig

Wie moet melden?

Dit geldt voor alle netbeheerders, die gas, water en elektriciteit leveren en/of transporteren en aanbieders van elektronische communicatiediensten.

Dit geldt ook als u een bedrijf bent die in eigen naam en voor eigen rekening kabels ten dienste van een netbeheerder aanlegt, in stand houdt en opruimt.