Meldpunt Bezorgd

Mededeling

Bij Meldpunt Bezorgd kunt u terecht als u zich ernstige zorgen maakt over iemand in uw omgeving. Denk hierbij aan verwaarlozing, (woning)vervuiling, kindermishandeling, verslaving of huiselijk geweld. Zij voorzien u van advies of zij kunnen u helpen als het uit de hand dreigt te lopen.

Aanvragen

Doet er zich een situatie voor waarbij direct gevaar dreigt voor die persoon? Bel dan noodnummer 112.

Is er geen sprake van direct gevaar? Informeer bij Meldpunt Bezorgd. Eventueel kunt u vervolgens een melding doen in het kader van de nieuwe Wet verplichte GGZ (Wvggz). Dit kan via Meldpunt Bezorgd door te bellen naar (070) 353 72 91.

Voorwaarden

Bij Meldpunt Bezorgd leest u over de diverse onderwerpen en waarvoor u terecht kunt.