Medische keuring voor uw rijbewijs

Algemeen

Soms moet u medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs kunt krijgen.

Omschrijving

Een arts beoordeelt of u lichamelijk en geestelijk in staat bent om in een motorvoertuig te rijden. In de volgende gevallen moet u medisch gekeurd worden:

  • U wilt een rijbewijs voor een vrachtwagen of bus aanvragen of verlengen (rijbewijzen C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE).
  • U bent 75 jaar of ouder.

Bent u chauffeur van een vrachtwagen of bus? Een bedrijfsarts of arbo-arts doet uw medische keuring. Bent u ouder dan 75 jaar? Dan mag een huisarts u ook medisch keuren. Een medewerker van het CBR beoordeelt de uitslag van de medische keuring.

Heeft u bij 1 of meer vragen van uw eigen verklaring over uw gezondheid 'ja' ingevuld? Ook dan is een onderzoek door een arts nodig. De arts zet een aantekening op uw eigen verklaring.

Hoelang gaat het duren?

U krijgt het formulier 'Eigen verklaring met Geneeskundig verslag' meteen mee.

Kosten

 De Gezondheidsverklaring kost € 45,50. U betaalt dit bij de aanvraag.

U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

Tarief 2024

Contact

Lukt online aanvragen niet? Maak dan een afspraak.

Vraag bij de gemeente, uw rijschool of het CBR formulier 'Eigen verklaring met Geneeskundig verslag' aan. U vult de vragen over uw eigen gezondheid zelf in. Het Geneeskundig verslag laat u door een arts invullen. U kunt uw eigen verklaring ook online doen, op de website van het CBR.

Wet- en regelgeving