Marktstandplaats aanvragen

Algemeen

Wilt u een standplaats op de markt? Dan heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Omschrijving

Als u een vaste standplaats op de markt wilt hebben, heeft u een vergunning nodig. De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. Indien er geen plaats beschikbaar is, kunt u indien gewenst op de wachtlijst geplaatst worden.

In Rijswijk zijn elke week 2 markten.

Op donderdag van 8.00 uur tot 16.00 uur op het Bogaardplein.
Op zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur in Oud Rijswijk (Herenstraat), rondom de Oude Kerk.

Aanvragen

Zo vraagt u een vergunning aan voor een marktstandplaats in gemeente Rijswijk.
U vult het aanvraagformulier in, hierin wordt onder andere gevraagd:

  • Wat u gaat verkopen
  • Of u een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben
  • Wat de afmeting van uw kraam is
  • Wat uw KvK-nummer is

U mailt het formulier naar stadhuis@rijswijk.nl met in het onderwerp: Aanvraag marktstandplaats.

Daarnaast stuurt u bij uw aanvraag de volgende bijlage mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een foto van uw kraam / verkoopwagen.

Plaatsing wachtlijst

Als handelaar kunt u een verzoek indienen voor een standplaats op een van de twee markten. Als er geen plaats is, kunt u op de wachtlijst worden geplaatst als u dit wilt. Hieraan zijn kosten verbonden.

U dient jaarlijks voor 1 januari een schriftelijk verzoek te hebben ingediend en de leges betaald hebben voor het verlengen van uw plek in de wachtlijst.

Als er een plaats vrijkomt, dan vraagt de marktmeester eerst aan de marktkooplui of zij een andere plaats willen innemen dan waar ze op dat moment staan.

Vervolgens krijgt de bovenste persoon op de wachtlijst een oproep om zich de volgende zaterdag of donderdag bij de marktmeester te melden.

Opzeggen markstandplaats

Indien u uw marktstandplaats wilt opzeggen, stuurt u een mail naar stadhuis@rijswijk.nl met in het onderwerp: Opzegging marktstandplaats.

U geeft onder andere door:

  • Datum opzegging
  • Welke markt het betreft
  • In welke branche u producten verkoopt

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Voor inschrijving op de wachtlijst voor In de Bogaard of in Oud Rijswijk betaalt u voor het jaar 2022 € 19,20. U dient elk jaar een nieuwe inschrijving te doen. Er worden per jaar legeskosten in rekening gebracht.

De exacte kosten voor een marktplaats op de warenmarkt leest u in de Verordening Marktgeld 2023.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie