Mantelzorg

Mantelzorgers zijn van grote waarde. Voor de naasten die zij verzorgen, maar ook voor de samenleving. In Rijswijk ondersteunen de mantelzorgconsulenten van Welzijn Rijswijk de mantelzorgers zo veel mogelijk.

Bent u mantelzorger?

Dan vindt u op de website van Welzijn Rijswijk informatie, maar u kunt hier ook terecht voor emotionele steun en begeleiding. Deel uw verhaal met andere mantelzorgers, of een vraag vrijwilligers om de zorg een paar uur van u over te nemen.

Mantelzorg en werk

Steeds meer mensen combineren zorgtaken met een betaalde baan. Op de website werk en mantelzorg vindt u praktijkverhalen, slimme manieren om werk en mantelzorg te combineren en verschillende verlofregelingen.

Tijdelijk over laten nemen van zorg

In Rijswijk zijn er verschillende mogelijkheden om de zorg tijdelijk door iemand anders over te laten nemen. Bijvoorbeeld om even op adem te komen, of om op vakantie te kunnen. Deze zorg noemen we ook wel respijtzorg. Voor inwoners van Rijswijk is het ook mogelijk om te verblijven in Strandgoed Ter Heijde. Meer informatie vindt u op de website van Mantelzorg Welzijn Rijswijk, of op de website van de landelijke mantelzorgvereniging MantelzorgNL.

Belangenorganisatie voor mantelzorgers

De landelijke organisatie voor mantelzorg is MantelzorgNL. Deze organisatie zet zich in voor iedereen die voor lange tijd en onbetaald voor een ander zorgt. MantelzorgNL geeft steun, informatie en advies en komt op voor wat het beste is voor mantelzorgers en anderen binnen de vrijwilligerszorg.

Financiële steun

Mantelzorgers maken vaak extra kosten, zoals reiskosten, telefoonkosten of waskosten. Op MantelzorgNL vindt u informatie over landelijke financiële regels en vergoedingen.

Dag van de Mantelzorg

De gemeente organiseert samen met Welzijn Rijswijk elk jaar de Dag van de Mantelzorg. Voor de mantelzorgers wordt dan een middag met verschillende activiteiten georganiseerd.

Mantelzorgwaardering

De gemeente Rijswijk waardeert mantelzorgers onder andere met de mantelzorgwaardering. Deze waardering is de opvolger van het mantelzorgcompliment. De gemeente Rijswijk heeft aan Welzijn Rijswijk de opdracht gegeven om de aanvraag voor de mantelzorgwaardering uit te voeren. Wilt u recht hebben op de mantelzorgwaardering? U kunt meer informatie hierover opvragen bij Welzijn Rijswijk via de website www.welzijn-rijswijk.nl/mantelzorg.