Maatregelen ter verbetering verkeersveiligheid Van Rijnweg

In februari worden maatregelen getroffen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Van Rijnweg. De aanpassingen volgen op het verzoek van de gemeenteraad eind september 2023.

De belangrijkste maatregelen zijn het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/u op een deel van de Van der Kooijweg, het plaatsen van snelheid verlagende plakdrempels en het instellen van een verbod voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook komen er op het wegdek logo’s met de afbeelding fietsstraat om automobilisten extra te attenderen op het feit dat fietsers hier de hoofdweggebruiker zijn.

Verkeersveilige situatie

De verschillende maatregelen moeten ertoe leiden dat automobilisten zich beter aan de maximumsnelheid van 30 km/u houden. Ook bestaat de verwachting dat de beperkingen voor het autoverkeer het sluipverkeer zal verminderen. Voor de fietsers, waaronder veel scholieren moet dankzij de maatregelen een meer verkeersveilige situatie ontstaan.

De werkzaamheden voor het aanbrengen van de maatregelen leveren naar verwachting weinig hinder voor het verkeer op. Met informatieborden wordt het verkeer geïnformeerd over de aanpassingen van de verkeerssituatie. Het is de bedoeling dat de maatregelen in februari zijn doorgevoerd.