'Maak van Rijswijk geen Racewijk' van start op donderdag 13 juni

‘Maak van Rijswijk geen Racewijk’ is de slogan van de campagne die op 13 juni in Rijswijk van start gaat. De gemeente vraagt hiermee aandacht voor verkeersveiligheid. Het aantal ongevallen en meldingen over onveilige situaties op Rijswijkse wegen neemt de laatste tijd toe. Daardoor hebben veel mensen een onveilig gevoel in het Rijswijkse verkeer. Een van de belangrijkste oorzaken van onveilige verkeerssituaties is gedrag door weggebruikers. De campagne is bedoeld om verkeersdeelnemers bewust te maken van hun gedrag in het verkeer.

Niet iedereen voelt zich veilig in het Rijswijkse verkeer. Dit hoort de gemeente Rijswijk regelmatig van inwoners en wordt bevestigd door de ongevallencijfers. Het onveilige gevoel heeft te maken met het gedrag van andere verkeersdeelnemers. Dat zijn zowel eigen inwoners als forenzen. Te hard rijden en niet of te laat stoppen bij een voetgangers- of fietsoversteek wordt hierbij vaak benoemd.

Ongevallencijfers

Het onveilige beeld wordt onderstreept door de ongevallencijfers. In 2023 registreerde de politie 438 verkeersongevallen in de gemeente Rijswijk. Hierbij liepen 223 mensen verwondingen op. De helft van de gewonde slachtoffers waren kwetsbare verkeersdeelnemers zoals ouderen of kinderen. In Rijswijk zijn vorig jaar 8.735 boetes uitgedeeld voor snelheidsovertredingen en 4.190 voor door rood rijden. 

Onveilig rijgedrag

Wethouder Armand van de Laar ziet deze cijfers als een aanleiding om actie te ondernemen: “Te hard rijden is ergernis nummer 1 van inwoners van Rijswijk. Je ziet het steeds meer, op bedrijventerreinen, op doorgaande wijken maar zelfs ook in rustige wijken. Inwoners geven dit ook regelmatig aan bij de gemeente. Onveilig rijgedrag gebeurt vaak onbewust en onbedoeld, maar het kan leiden tot gevaarlijke situaties voor een ander, maar ook voor jezelf. Met deze campagne willen we mensen hier bewust van maken. De inrichting van de openbare ruimte is van belang voor veilig verkeer, maar hoe mensen zich daarin gedragen is nog veel belangrijker Laten we met z’n allen zorgen voor een prettig, veilig en leefbaar Rijswijk. Maak van Rijswijk geen racewijk!”

Maak van Rijswijk geen Racewijk

Op donderdag 13 juni wordt op het Piramideplein de campagne Maak van Rijswijk geen Racewijk gelanceerd. Aan de campagne werken Rijswijkse inwoners en ondernemers mee. Deze lokale ambassadeurs zijn te zien op de posters die overal in de stad zichtbaar zijn. 

In de rest van de maand juni vinden er verschillende activiteiten plaats rondom deze campagne. Zo gaat de politie bijvoorbeeld op gevaarlijke kruispunten verkeersdeelnemers attenderen op hun gedrag en hangen er door de stad posters van de campagne. Ook op social media en op de website is tot en met juli meer te zien van de campagne.

Meer informatie 

De informatie over de campagne wordt actueel gehouden op de pagina Maak van Rijswijk geen Racewijk.