Leges

Algemeen

Met leges worden de vergoedingen bedoeld die moeten worden betaald voor een door de gemeente geleverde (meestal administratieve) dienst.

Omschrijving

Voor sommige door de gemeente geleverde diensten kunnen leges in rekening worden gebracht. Er moeten bijvoorbeeld leges betaald worden voor paspoorten, rijbewijzen, het voltrekken van huwelijken, uittreksels uit registers of voor vergunningen zoals een omgevingsvergunning en APV-vergunningen. Het gaat hierbij altijd om diensten waar mensen zelf om gevraagd hebben aan de gemeente. In het algemeen moeten de leges direct worden betaald bij het aanvragen van de specifieke dienst.