Leerlingenvervoer aanvragen

Algemeen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

Omschrijving

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of omdat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

 • een vergoeding voor eigen vervoer (met de fiets of auto)
 • een vergoeding voor openbaar vervoer
 • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer per taxi of taxibus

Heeft u een kind met een beperking ouder dan 12 jaar dat zelfstandig zou kunnen reizen? Dan kunt u uw kind opgeven voor de training MEE op weg.

Aanvragen

Om leerlingenvervoer aan te vragen, heeft u nodig: 

 • burgerservicenummer van uw kind
 • uw bankrekeningnummer
 • loonstrookje / IB60 formulier (inkomensverklaring)
 • adres van de school
 • indien van toepassing indicatie speciaal onderwijs
 • indien van toepassing verklaring medisch specialist/behandelend arts

Heeft u een kind met een beperking ouder dan 12 jaar dat zelfstandig zou kunnen reizen? Dan kunt u uw kind opgeven voor de training MEE op weg.

Voorwaarden

Of u leerlingenvervoer kunt aanvragen hangt onder andere af van:

 • de afstand tussen uw woning en de school
 • de reistijd
 • de mogelijkheden van uw kind

Lees ook het handboekje met de spelregels en voorwaarden voor het leerlingenvervoer.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.