Leerlingenvervoer aanvragen

Algemeen

Kan uw kind niet zelf naar school? Misschien krijgt u leerlingenvervoer van de gemeente.

Omschrijving

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of omdat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

 • een vergoeding voor eigen vervoer (met de fiets of auto)
 • een vergoeding voor openbaar vervoer
 • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer per taxi of taxibus

Heeft u een kind met een beperking ouder dan 12 jaar dat zelfstandig zou kunnen reizen? Dan kunt u uw kind opgeven voor de training MEE op weg.

Aanvragen

Om leerlingenvervoer aan te vragen, heeft u nodig: 

 • burgerservicenummer van uw kind
 • uw bankrekeningnummer
 • loonstrookje / IB60 formulier (inkomensverklaring)
 • adres van de school
 • indien van toepassing indicatie speciaal onderwijs
 • indien van toepassing verklaring medisch specialist/behandelend arts

Heeft u een kind met een beperking ouder dan 12 jaar dat zelfstandig zou kunnen reizen? Dan kunt u uw kind opgeven voor de training MEE op weg.

Voorwaarden

Of u leerlingenvervoer kunt aanvragen hangt onder andere af van:

 • de afstand tussen uw huis en de school
 • de reistijd
 • wat uw kind zelf kan

Lees ook het handboekje met de spelregels en voorwaarden voor het leerlingenvervoer.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Kosten

Soms wil de gemeente dat u een deel van het leerlingenvervoer zelf betaalt. Dit hangt af van uw inkomen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.