Landmeetkundige gegevens inzien

Algemeen

Heeft u landmeetkundige gegevens nodig? Deze vraagt u op bij het Kadaster. Of bekijk ze online op de landelijke basiskaart.

Omschrijving

Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Bijvoorbeeld:

 • de oppervlakte van een stuk grond
 • waar water is
 • waar de grenzen liggen van stukken grond (erfgrens)

Deze gegevens heeft u nodig voor bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning. Of om te bepalen waar uw erfgrens ligt.

Aanvragen

Zo kunt u landmeetkundige gegevens inzien:

 • Neem contact op met het Kadaster. U heeft nodig:
  • uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens
  • uw adresgegevens
  • gegevens van het gebouw of stuk grond
 • Of kijk op de landelijke basiskaart.

Wet- en regelgeving