Landgoederenzone uitvoeringsprogramma fase 1

Status: Lopend

Voor het verbeteren van de Landgoederenzone is een uitvoeringsprogramma opgesteld, dit wordt in twee fases uitgevoerd. In september 2021 heeft de Raad dan ook ingestemd met de start van de projecten voor het uitvoeringsprogramma fase 1. De projecten in deze fase bevinden zich in het deel van Landgoederenzone dat zich uitstrekt van Oud Rijswijk tot aan de Huis te Landelaan. Het gaat om de gebieden Den Burgh, Rijswijkse Bos en Te Werve. Door te starten in dit deel van de Landgoederenzone wordt optimale (economische) synergie bereikt met Oud Rijswijk en wordt de samenhang met de ontwikkeling van het Huis voor de Stad Rijswijk zo goed mogelijk benut.

Onderdelen

Het uitvoeringsprogramma fase 1 bestaat uit 5 deelprojecten:

  • Julialaantje (start bij Oud Rijswijk)
  • Van Vredenburchweg
  • Aanpak entrees (7 hoofdingangen en 26 wijkentrees met aandacht voor zichtbaarheid cultuurhistorie)
  • Padenstructuur (waaronder 3 buitenplaatslanen en fietsdoorsteken)
  • Prachtplekken (Rijswijkse bos/de Naald en Park Schoonoord)
Landgoederenzone

Planning

Voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor de projecten in fase 1, hanteren we de volgende voorlopige planning:

 

Stappen

Tijdschema

 

Uitwerking naar Voorlopig ontwerp: Op basis van onderzoeken en ontwerpvisie wordt er gebied dekkend voorlopig ontwerp uitgewerkt per deelproject.

Tweede kwartaal 2 2023 tot en met het derde kwartaal 2023

 

Presentatie Voorlopig ontwerp: Belanghebbende krijgen een presentatie van het voorlopig ontwerp tijdens een informatiebijeenkomst en kunnen reageren op het ontwerp via samen.rijswijk.nl.

Vierde kwartaal 2023

 

Uitwerking naar Definitief ontwerp: Op basis van ingekomen reacties wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt in een definitief ontwerp.

Vierde kwartaal 2023 tot en met het eerste kwartaal 2024

 

Presentatie Definitief ontwerp: Belanghebbende krijgen een presentatie van het definitieve ontwerp tijdens een informatiebijeenkomst en kunnen reageren op het ontwerp via samen.rijswijk.nl.

Tweede kwartaal 2024

 

Besluitvorming: Definitief ontwerp en kostenraming ter besluitvorming in college.

Tweede kwartaal 2024

 

Uitvoeringsplan: Na vaststelling wordt het definitief ontwerp uitgewerkt naar een uitvoeringsplan.

Derde kwartaal 2024

Op de hoogte blijven

Blijf op de hoogte of denk mee over de op te stellen ontwerpen voor het uitvoeringsprogramma fase 1 Landgoederenzone. 

Via het platform Samen Rijswijk vindt u alle informatie rondom de projecten. Ook krijgt u berichten over naderende werkzaamheden, de voortgang en planning. Verder organiseren we regelmatig informatiebijeenkomsten waar de ontwerpen worden gepresenteerd en de gelegenheid is om te reageren op de voorstellen en vragen te stellen.  

Officiële stukken

Voor het uitvoeringsprogramma fase 1 Landgoederenzone zijn er diverse onderzoeken en studies gedaan. De resultaten van deze studies en onderzoeken worden meegenomen in het maken van een voorlopig ontwerp en uitvoeringsprogramma. Het gaat om de volgende documenten: Cultuurhistorisch onderzoek, Visie en beheerstrategie groenbeheer, Ontwerpprincipes deelprojecten, Verkenning Prachtplekken en Omgevingsanalyse.

Kijk voor de laatste informatie over dit project aan de raad op www.rijswijk.bestuurlijkeinformatie.nl.