Kruising fietsoversteek Prinses Beatrixlaan afgesloten van 22 april tot 6 mei

Denys BV legt in opdracht van WarmtelinQ een warmtetransport-leiding aan. Het gaat om werkzaamheden naast de Prinses Beatrixlaan tussen het Terras van Sion tot net voorbij de Laan van Sion. Aansluitend op de werkzaamheden van Denys BV past de gemeente Rijswijk de fietsoversteek aan op de Prinses Beatrixlaan. Deze wordt verbreed aan de noordzijde in de richting van de Laan van ‘t Haantje, zodat fietsers hier van beide kanten de kruising kunnen oversteken.

De asfaltering van de fietsoversteek vindt plaats van 22 april om 07:00 uur tot 6 mei om 06:00 uur. De kruising is  twee weken afgesloten voor fietsers. De noordelijke fietsoversteek bij het Terras van Sion is tot 6 mei afgesloten voor fietsers in beide richtingen. De fietsers tussen de Prinses Beatrixlaan en de kruising met de Parelgraslaan kunnen gebruik maken van de Heemraadstraat. Ter plaatse wordt de omleiding waar nodig aangegeven met bebording.  

Voor schoolgaande kinderen zetten we extra verkeersregelaars in tijdens schooldagen bij de oversteek Laan van ’t Haantje voor extra veiligheid. Deze zijn aanwezig van 08.00 – 17.00 uur. De afsluiting bij de Lidl is een stuk verder en ook hier is een verkeersregelaar aanwezig om de fietsers te begeleiden. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u het Rijswijks Contact Centrum mailen via stadhuis@rijswijk.nl of bel naar telefoonnummer 14 070.