Kamperen in het wild

Algemeen

Wilt u kamperen in de natuur? U heeft hiervoor toestemming van de gemeente nodig.

Omschrijving

Wilt u overnachten in een tent, caravan of ander kampeermiddel buiten een kampeerterrein of camping? Dan heeft u hiervoor een kampeervergunning buiten erkende kampeerterrein nodig.

Dit verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op eigen terrein.

Aanvragen

Het kamperen buiten een erkende kampeerinrichting moet binnen het bestemmingsplan van de gemeente passen.

Bestemmingsplan

Via de landelijke website ruimtelijke plannen (site met betrekking tot bestemmingsplan) kunt u zelf een eerste check doen of uw plan aan de regels van het bestemmingsplan of beheersverordening voldoet.

Afwijken van het bestemmingsplan

Uw plan voldoet wellicht niet aan de regels van dit bestemmingsplan. Er dient onderzocht te worden of deze ontwikkeling past binnen het gemeentelijke kader.

Principe verzoek

Indien u meer informatie wenst, dient u hiervoor een principe verzoek in te dienen via email stadhuis@rijswijk.nl onder kenmerk WABO PRINCIPEVERZOEK. Om het principe verzoek goed te kunnen beoordelen is het van belang dat wij een volledig ingevuld formulier ontvangen en de van toepassing zijnde bijlage. Voor een goede beoordeling is het van belang dat we de volgende gegevens ontvangen:

  • Locatie gegevens (waar heeft het plan betrekking op);
  • Planomschrijving (wat gaat u doen);
  • Plattegrond (schematisch) van de locatie waar u de kampeermiddelen wenst te plaatsen.

Van de behandeling van een principe verzoek zijn kosten verbonden volgens de legesverordening van de gemeente Rijswijk.

Aanvragen kampeervergunning buiten erkende kampeerinrichting

Als de bestemming past, vraagt u zo een kampeervergunning buiten erkende kampeerinrichting aan:

  • u vult het formulier in;
  • u mailt dit formulier en een situatietekening naar stadhuis@rijswijk.nl.

Ook kunt u het per post sturen naar:

Gemeente Rijswijk
College van Burgemeesters en Wethouders
T.a.v.: Horecaloket
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk

Voorwaarden

Op grond van artikel 4.2.1 van de Verordening Fysieke Leefomgeving zijn de voorwaarden voor het verlenen van een kampeervergunning buiten erkende kampeerterrein als volgt:

  • er mag geen strijd zijn met het bestemmingsplan;
  • er wordt een afweging gemaakt over de bescherming van de natuur, het landschap en het stadsgezicht.

Meesturen met het aanvraagformulier: een situatietekening waarop u de positionering van de tenten en overige kampeermiddelen intekent. Zonder situatietekening zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen. 

Hoelang gaat het duren?

De vergunning moet minimaal 4 weken van te voren worden aangevraagd. Er wordt namelijk advies gevraagd aan het Wegbeheerdersoverleg en andere diensten. Zij overleggen één keer in de twee weken. Eventuele (aanvullende) voorwaarden worden dan in de vergunning verwerkt.

Kosten

U betaalt in 2022 € 45,20 aan legeskosten voor een Kampeervergunning buiten erkende kampeerinrichting.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.