Jaaropgaven Sociale Zaken

Algemeen

Iedereen met een uitkering van de gemeente krijgt een jaaropgave. Daarin staat hoeveel premie en belasting u heeft afgedragen. Gebruik uw jaaropgave voor uw belastingaangifte en om huurtoeslag, studiefinanciering of andere toelagen aan te vragen.
Bewaar uw jaaropgave goed. U krijgt geen tweede.

Contact

U krijgt de jaaropgave automatisch.

Wet- en regelgeving