Inzameling bedrijfsafval

Algemeen

Afval van bedrijven moet gescheiden ingeleverd worden. U regelt dit zelf of u laat het doen door een erkende afvalinzamelaar of -verwerker.

Omschrijving

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Zo kunt u het bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf.

Aanvragen

Zo levert u zelf bedrijfsafval in dat lijkt op huishoudelijk afval:

  • U brengt het naar een afvalbrengstation of milieustraat in uw gemeente. Of u laat het ophalen door de gemeente.
  • De gemeente is niet verplicht dit bedrijfsafval te accepteren.
  • Als de gemeente het bedrijfsafval accepteert, dan betaalt u hiervoor reinigingsrecht.

Voorwaarden

U vindt de voorwaarden voor het scheiden van bedrijfsafval in:

  • De omgevingsvergunning milieu, als u deze heeft.
  • De algemene regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het omgevingsplan als u geen omgevingsvergunning milieu heeft. De algemene regels vindt u terug via het Omgevingsloket.

Contact

Als u zelf uw afvalverwerking wilt regelen kunt u contact opnemen met een regionaal of particulier inzamelbedrijf.

Wet- en regelgeving