Uittreksel uit basisregistratie personen opvragen

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. Op een afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig heeft.

Direct regelen

Er zijn ook andere uittreksels uit de BRP, zoals Bewijs van Nederlanderschap of een Bewijs van in leven zijn.

Let op: vraagt u het uittreksel digitaal aan, dan kan het 3 tot 5 werkdagen duren voordat u het in huis heeft. Heeft u het uittreksel per direct nodig? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14070 (optie 4). U doet de aanvraag op het stadhuis en krijgt het uittreksel direct mee.