Inburgeren

Bent u nieuw in Nederland? U krijgt hulp van de gemeente.


Bent u vluchteling (dit noemen we statushouder)? Dan moet u inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal moet gaan leren en meer gaat leren over de Nederlandse samenleving. Vanaf nu gaat de gemeente u hierbij helpen.

Wat zijn de stappen?

  1. U krijgt eerst een brief van de overheid. Deze brief komt van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren.
  2. Na het ontvangen van deze brief, neemt u contact op met gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070.
  3. De consulent Inburgering gaat dan met u kijken naar de mogelijkheden.
  4. U gaat lessen volgen om de Nederlandse taal te leren. Dit sluit u af met een examen. Dit examen moet u binnen 3 jaar halen.
  5. Naast uw lessen Nederlands, volgt u een workshop Kernwaarden in Nederland. Bent u gestart met uw inburgering na 1 oktober 2017? Dan wordt deze workshop afgesloten door uw handtekening te zetten onder de Participatieverklaring.

Heeft u vragen? 

Bel de gemeente via 14 070 of kijk op www.inburgeren.nl voor meer informatie.