Ik heb een naheffing (parkeerboete) ontvangen

Het verwerken van parkeerboetes (naheffingen) heeft de gemeente Rijswijk uitbesteed aan een andere organisatie. Partner Cannock Chase verstuurt namens de gemeente de naheffingen en handelt de bezwaren af. Hier leest u hoe het werkt.

Naheffing betalen


Heeft u een naheffing ontvangen? Deze moet u aan Cannock Chase betalen.

Dat kan op de volgende manieren:

  • Digitaal via de website van Cannock Chase.
  • Via een eigen bankoverschrijving. Hoe dit werkt, leest u in de brief met de naheffing.

Bent u het niet eens met de naheffing?


U mag bezwaar maken. Schrijf op waarom u het niet eens bent met de boete en stuur uw bezwaar op naar Cannock Chase. Doe dit binnen 6 weken na de datum op de naheffing. Zet in het bezwaar ook uw gegevens en het zaaknummer dat op de naheffing staat.

Bezwaar maken kan op drie manieren:

Gemeente Rijswijk p/a Cannock Chase Public
Postbus 103
6650 AC Druten

 Aankondiging van beschikking


Een aankondiging van beschikking is een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) uit Leeuwarden. Deze boete krijgt u als u bijvoorbeeld op de stoep geparkeerd heeft. Een bezwaar tegen een aankondiging van beschikking kunt u opsturen naar het CJIB.

 Verwerking persoonsgegevens


Voor het afhandelen van een naheffing, ontvangt Cannock Chase uw persoonsgegevens van de gemeente. Cannock Chase mag deze gegevens ook opvragen bij de Rijksdienst Wegverkeer (RDW). Cannock Chase verwerkt uw gegevens alleen volgens de geldende privacy wet- en regelgeving.