Idee-cheque

Algemeen

De idee-cheque is er om bewoners meer te betrekken bij de buurt en actief in te zetten voor de leefbaarheid van de buurt. 

Let op

De cheque is een bijdrage in de kosten. Heeft u meer nodig? Probeer zelf het bedrag te verhogen, bijvoorbeeld via sponsoring of via eigen initiatieven.

Omschrijving

Doelen

U kunt de cheque inzetten voor de volgende doelen:

 • Verbeteren van sociale samenhang in de wijken en buurten
 • Een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijken en buurten
 • Samenwerking op de thema's: veiligheid, saamhorigheid, gezondheid, eenzaamheid, jeugd en verkeer.

Voorbeelden

U vraagt zich misschien af waar u de idee cheque van maximaal 400 euro aan kunt besteden.
Enkele voorbeelden:

 • Activiteit of toernooi op sportveldje/schoolplein/speeltuin
 • Project voor werkloze jongeren
 • Projecten om mensen meer te laten bewegen
 • Aanpak van overlast
 • Kunstprojecten
 • Projecten op het gebied van veiligheid, jeugd, eenzaamheid, gezondheid en verkeer.

Voorwaarden

Bij het bepalen wie de cheques krijgen worden de volgende vereisten en spelregels gehanteerd:

 • Ondersteuning van het initiatief bedraagt maximaal 400 euro
 • Wijkbewoners organiseren zelf de activiteit die ook in de wijk moet plaatsvinden. Meerdere bewoners zijn betrokken en doen mee
 • De activiteit moet uiterlijk binnen 3 maanden na de toekenning plaatsvinden
 • Het initiatief betreft of beoogt geen specifieke politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming
 • Er is geen sprake zijn van individueel of commercieel belang
 • We verstekken per initiatiefnemer of activiteit  maar maximaal1 idee-cheque (maximaal 400 euro)
 • De idee-cheque is niet bedoeld voor de kosten voor eten en drinken
 • Het initiatief mag niet in strijd zijn met de wet.
 • De aanvrager zorgt zelf voor eventueel nodige vergunningen en/of ontheffingen
 • De aanvraag voor de cheque moet minstens drie weken voor aanvang van de activiteit of initiatief zijn ingediend
 • De gemeente is het recht voorbehouden om te publiceren over de activiteit
 • We geven de idee-cheque niet uit aan activiteiten die al via subsidie ondersteund worden
 • Alleen volledige aanvragen nemen we in behandeling. Mogelijk vragen we om meer gegevens
 • We behouden ons het recht voor om aanvragen af te wijzen. Afwijzingen worden te allen tijde toegelicht
 • De toezegging of afwijzing wordt binnen vier weken na het indienen van de aanvraag bekend gemaakt (in schoolvakanties kan van deze termijn worden afgeweken)
 • We storten bij voorkeur het toegekende bedrag als voorschot op de rekening van de contactpersoon. Mocht dit een probleem voor u zijn dan nemen we nog contact met u op. Achteraf verrekenen we de werkelijke kosten (tot een bedrag van maximaal 400 euro). Hiervoor moet u alle facturen en bonnen binnen zes weken na uitvoering van de activiteit toezenden. U kunt de facturen en bonnen ook mailen naar loketstadskracht@rijswijk.nl