Hulp bij wonen en gezondheid

Algemeen

De gemeente vindt het belangrijk dat iedere inwoner zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven wonen en mee kan doen in de maatschappij. Ondervindt u hier problemen bij? Vraag dan eerst uw familie, vrienden en buren of zij u kunnen ondersteunen. Lukt dit niet? Dan kunt u de gemeente om hulp vragen door een melding te doen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit kunt u doen door een WMO meldformulier in te vullen.

Omschrijving

Kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen? Of kunt u niet meer zelf het huishouden doen? Vaak kunnen mensen in uw omgeving helpen. U kunt uw hulpvraag ook bij de gemeente stellen.

Misschien is het door ouderdom, een beperking, ziekte of psychische problemen lastig voor u om thuis te (blijven) wonen. Bijvoorbeeld als u daardoor uw huis niet meer schoon kunt houden. Of als u niet meer voor uzelf kunt koken.

Vaak kunnen mensen in uw omgeving helpen. Zoals uw partner, kinderen, familie, vrienden of buren. Of er zijn voorzieningen in de buurt, zoals een klusjesdienst of een maaltijdservice. Ook zijn er vrijwilligers die u kunnen helpen. Bijvoorbeeld met uw administratie bijhouden.

Lukt dat niet? Dan kunt u met uw hulpvraag bij de gemeente terecht. De gemeente gaat met u in gesprek. Samen kijkt u naar wat u nog zelf kunt en welke voorzieningen er in uw omgeving zijn. Komt uit het onderzoek dat u extra hulp nodig heeft? Dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening aanbieden. Dit is bijvoorbeeld een traplift. Of begeleiding bij het wonen.

Aanvragen

Zo meldt u uw hulpvraag bij de gemeente:

 • U neemt contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger.
  • Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliĆ«ntondersteuning bieden en u met de hulpvraag kunnen helpen.
 • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een cliĆ«ntondersteuner.
 • Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. U bespreekt de volgende zaken:
  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
 • Na het gesprek schrijft de gemeente een verslag.
 • Staat in het verslag dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen.

Kosten

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Formulieren