Huisvestingsvergunning

Algemeen

Wilt u een goedkope woning huren? U heeft dan misschien een huisvestingsvergunning nodig. Een huisvestingsvergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Omschrijving

U heeft misschien een huisvestingsvergunning nodig als u wilt verhuizen naar een goedkope huurwoning. Hiermee zorgt de gemeente ervoor dat voldoende goedkope woningen beschikbaar blijven voor mensen die dat nodig hebben.

Aanvragen

U komt langs bij de Publieksbalies. Dit kan met of zonder afspraak. Wij raden u aan om een afspraak te maken. U bent dan sneller aan de beurt en hoeft niet te wachten. Komt u zonder afspraak langs? Houdt er dan rekening mee dat u mogelijk lang moet wachten.

Voor het aanvragen van de huisvestingsvergunning neemt u mee:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Inkomensgegevens van alle leden van het huishouden (exclusief minderjarige kinderen)
  • Uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) met medebewoners (Indien u verhuist van een andere gemeente naar de gemeente Rijswijk.)
  • Het huurcontract
  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier

Voorwaarden

De huisvestingsvergunning heeft u nodig voor huurwoningen onder een bepaalde grens.

Als woningzoekende kunt u een huisvestingsvergunning aanvragen als u:

  • de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning heeft

Huurwoningen (nieuwbouw of bestaande)

  • Is uw huurprijs (kale huur per maand zonder servicekosten) lager dan € 763,47? Dan is een huisvestingsvergunning noodzakelijk. 
  • Is uw huurprijs (kale huur per maand zonder servicekosten) hoger dan € 763,47? Dan is een huisvestingsvergunning niet noodzakelijk.

Koopwoningen

  • Voor een koopwoning is een huisvestingsvergunning niet noodzakelijk.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Legeskosten zijn € 34,80

(Tot het verkrijgen van een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 13 van de Huisvestingswet 2014 zijn de kosten € 73,10).

U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 ( optie 4).

Tarieven 2024

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Wet- en regelgeving