Herbegraven of alsnog cremeren

Algemeen

Wilt u een overledene herbegraven of alsnog cremeren? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. U of de begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Omschrijving

Wanneer u een overledene wilt laten opgraven om te herbegraven of cremeren heeft u een verlof tot opgraving nodig.

Alleen de rechthebbende of belanghebbende van het graf mag een verzoek tot opgraven indienen. In de meeste gevallen is dit de persoon die namens de familie de financiële zaken van het graf regelt.

Bij het beoordelen van een verzoek tot opgraven wordt er naar de volgende aspecten gekeken;

 1. is de grafrust termijn (10 jaar) verstreken
 2. motieven van de aanvrager
 3. wordt het stoffelijk overschot van andere overledenen beroerd

Wanneer u binnen één jaar na begraving van een overledene alsnog wilt cremeren heeft u naast het verlof tot opgraving ook schriftelijke toestemming nodig van de officier van justitie.

Aanvragen

De begrafenisondernemer kan de vergunning voor u aanvragen. U kunt het ook zelf doen.

Zo vraagt u zelf de vergunning aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente

Verzoek tot opgraving

In het verzoek tot verlof dient u de volgende gegevens op te nemen;

 • naam, adres en ondertekening van de rechthebbende/ belanghebbende
 • naam overledene
 • datum van begraving van overledene
 • naam en adres van de begraafplaats waar de overledene is begraven
 • graflocatie
 • soort graf (particulier/ algemeen)
 • reden van de opgraving
 • naam en adres van de gewenste bestemming van het stoffelijk overschot (begraafplaats of crematorium)

Voorwaarden

De voorwaarden om een vergunning voor herbegraven of cremeren aan te vragen zijn:

 • U bent eigenaar van het graf.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving