Harbourpark

Status: Lopend

De toekomst van HarbourPark betekent ± 300 appartementen, ± 3.900 m2 bedrijvigheid, ± 2.000 m2 voorzieningen, ± 125 parkeerplaatsen op de locatie. Overige parkeerplaatsen komen in een parkeerhub. De verwachte bouwperiode is van 2025 tot 2027.

Het ontwerpbestemmingslan van Harbourpark heeft tot 24 maart ter inzage gelegen. We hebben 29 zienswijzen ontvangen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een Nota van Beantwoording. Nadat het B & W de Nota van Beantwoording heeft aangenomen, gaat hij door naar de Gemeenteraad. Alle indieners van een zienswijze ontvangen dan ook de Nota van Beantwoording.