Handtekening laten legaliseren

Algemeen

Door uw handtekening te laten legaliseren kunt u bewijzen dat deze echt is. Dit kunt u laten doen door de gemeente.

Omschrijving

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek uit het buitenland ontvangt dat een visum moet aanvragen. Een bedrijf of organisatie kan er ook om vragen. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier.

U ondertekent het document of formulier waar de ambtenaar van de gemeente bij staat. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw geldig identiteitsbewijs.

Aanvragen

U kunt alleen op afspraak langskomen. Bel het Rijswijks Contact Centrum voor het maken van een afspraak. 

Zo kunt u uw handtekening laten legaliseren.

  • U gaat naar de gemeente en neemt mee:
    • Uw geldige identiteitsbewijs
    • Het document dat u wilt ondertekenen
  • U zet uw handtekening terwijl er een ambtenaar bij is.
  • U betaalt voor het legaliseren.

U kunt uw handtekening eventueel ook laten legaliseren door een notaris.

Voorwaarden

Om een handtekening te kunnen laten legaliseren gelden de volgende voorwaarden:

  • Een ambtenaar van de gemeente moet aanwezig zijn bij de legalisatie.
  • U moet persoonlijk langskomen, een schriftelijke machtiging is niet mogelijk.

Hoelang gaat het duren?

U krijgt de legalisatie meteen mee.

Kosten

Een handtekening legaliseren kost € 8,15 per handtekening. U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 ( optie 4).
(Tarief 2024)

Contact

U laat uw handtekening legaliseren bij de gemeente.