Grondverkoop en verhuur gemeentelijk vastgoed

Op deze pagina vindt u alle actuele publicaties over voorgenomen grondverkoop van de gemeente Rijswijk. Klik op de publicaties voor meer informatie. Met deze publicaties geeft de gemeente Rijswijk uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).